A NYÁRI TÁBOROK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

I. Előkészületek

A beiratkozás a következő lépéseket tartalmazza:

1. Az iratkozási ívet a szülő/gyám tölti ki online a Forcamp Egyesület weboldalán.
2. A részvételi díj felét vagy a teljes összeget az iratkozástól számítva 3 munkanapon belül ki kell fizetni banki utalással a köv. számlaszámra: Garanti Bank, RO90UGBI0000412009578RON, CIF: 34278703 , Asociația Forcamp, Tîrgu-Mures, str. Köteles Sámuel, nr. 11 vagy kézpénzzel az egyesület székhelyén: Mihai Viteazul utca, 10 szám.
3. Amennyiben a fent említett határidőn belül nem történik meg az előleg kifizetése, az iratkozás automatikusan törlődik és értesítjük önöket telefonon vagy e-mailben.
4. Az indulásról, csomagolásról, felszerelésről a tábor kezdete előtt 5 nappal értesítjük önöket.
5. Az iratkozáskor kifizetett összeg felét nem térítjük vissza semmilyen formában, amennyiben visszamondják a táboroztatást. Nem fogadunk el ez esetben orvosi igazolást sem családorvostól, sem szakorvostól.
6. Amennyiben iratkozásnál kifizetik a teljes összeget, esetleges visszamondás esetén a Forcamp Egyesület visszatartja az összeg felét, amennyiben a tábor kezdete előtt 7 nappal éretsítenek bennünket.
7. Amennyiben a szülő bármilyen okból hazaviszi gyerekét a táborból, a befizetett összeget nem térítjük vissza.
8. A tábor ideje alatt a gyerekek felügyelve és oktatva vannak 3-4 oktató által az egyesület részéről.

Felszerelés
A gyereknek hoznia kell a szükséges felszerelést a tábor idejére: váltóruha, vastag ruházat, papucs, elemlámpa, hátizsák, fürdőruha, törölköző. A fölösleges csomagolás megnehezíti a gyerek utaztatását.

Indulás a táborba
A gyerekek utaztatását Marosvásárhelyről biztosítjuk vonattal, más településről a szülőnek kell elhoznia gyerekét a táborba. A vonat a marosvásárhelyi vonatállomásról indul (Nagyállomás). A gyerekeknél kell legyen az aláírt és lepecsételt ellenőrző az aktuális évnek megfelelően, melynek tartalmaznia kell a gyerek személyi számát (CNP). Az ellenőrző szükséges a jegyvásárlásnál. A gyerekek a vonatozás ideje alatt felügyelve vannak az egyesület oktatói által. Az indulás időpontját e-mailben közöljük a tábor kezdete előtt 5 nappal. Az érkezés időpontja 17.00 – 18.00 között van.

Hazaérkezés
Azok a gyerekek, akik vonattal jöttek Maroshévízre, vonattal mennek haza az oktatók kíséretében. A más településről érkezettek esetében a szülőket a Farkas-lakhoz várjuk. Az érkezés időpontját e-mailben közöljük, a táborból való indulás 14.00-kor történik.

Szükséges iratok
Családorvosi igazolás arról, hogy a gyerek egészséges és bírja a fizikai terhelést, lepecsételt és aláírt ellenőrző – amennyiben vonattal jön.

Mobiltelefonok
A tábori tevékenységek során a gyerekeknek tilos a telefonok használata. A telefonokat összegyűjtjük és esténként visszaadjuk, hogy beszélhessenek a szülőkkel. A telefonok összegyűjtése kiküszöböli a készülékek esetleges elhagyását, lopását, rongálódását. A mobiltelefonok használata a tevékenységek során elvonja a gyerekek figyelmét. Ugyanígy járunk el az MP3 lejátszók, okosórák, táblagépek esetében is. A táborvezető nevét és telefonszámát e-mailben közöljük.

Édességek
Az édességeket ősszegyűjtjük a tábor ideje alatt a gyerekektől, a megfelelő időpontban közösen fogyasztják el, ezáltal a főétkezéseknél megmarad az étvágyuk.

II. Általános szabályzat

A táborok ideje alatt a gyerekeknek szigorúan be kell tartaniuk az alábbi szabályokat bármilyen baleset vagy konfliktus elkerülése érdekében:
1. A tábor programjának betartása (tevékenységek, étkezés, pihenés, utazás).
2. A táborvezetők által adott technikai utasítások pontos betartása.
3. Tilos elhagyni a tábor helyszínét/tevékenység helyét a táborvezető engedélye nélkül.
4. Tilos rongálni a berendezést, felszerelést a turistaházban és környékén vagy más gyerekek javait. A szabályszegés a táborból való kizárást vonja maga után vagy az okozott károk kifizetését.
5. Szigorúan tilos a dohányzás, az alkohol és bármilyen tudatmódosító szerek használata.
6. Szigorúan tilos a gyufa és minden olyan eszköz használata, amely tüzet okozhat.
7. Ezen törvények megszegése az alábbi következményekkel jár:
- a táborvezető vagy igazgató azonnal értesíti a szülőket/gyámot
- kizárás a táborból
- a befizetett összeg vissza nem térítése.
8. A tábor ideje alatt csak a Farkas-lak által biztosított élelmiszer fogyasztható.
9. A gyógyszerek szobákban való tárolása nem engedélyezett. Amennyiben gyereke gyógyszeres kezelés alatt áll a tábor ideje alatt, érkezéskor le kell adni a gyógyszereket a táborvezetőnek. A kezelés az orvos által előírt módon fog történni. A nem megfelelő adagolás elkerülése érdekében szükség szerint a táborvezető kezeli a gyógyszer adagolását, a tábor végén a gyerek visszakapja ezeket. A turistaháznak van elsősegély doboza, amely fedezi az esetleges ellátáshoz szükséges eszközöket, gyógyszereket. A tábor csapata felkészült az ellátást illetően. Sürgős esetben azonnal értesítjük a hegyimentőket vagy az orvost. Allergia esetén megkérjük, hogy értesítsen bennünket és pontosítsa az allergia típusát, valamint az orvos által előírt kezelésről. Amennyiben gyereke nem szenved semmilyen betegségben, megkérjük ne küldjenek gyógyszereket.
10. A szobákban rendet kell tartani a táborvezetők utasításai alapján.
11. Rendet és tisztaságot kell tartani az illemhelyeken, mosdókban és a közös helyeken egyaránt.
12. Rendet és tisztaságot kell tartani a tevékenységek helyszínén és a tábor területén.
13. Fontos az egyéni higiénia megőrzése.
14. Az asztalnál csendben étkezünk.
15. A táborozóknak tilos elhagyni a tábor területét a táborvezető engedélye nélkül.
16. Különböző nemű gyerekek nem lehetnek egy szobában elszállásolva, kivétel a nővérek és fivérek.
17. A fiúknak tilos bemenni a lányok szobájába, a lányoknak tilos bemenni a fiúkhoz. Kivételt képez a táborvezető engedélye.
18. A táborozó gyerekek csak akkor zárhatják be szobájukat, ha elhagyták azt.
19. Lefekvés után nem szabad járkálni a panzióban vagy átmenni más szobákba, tiszteletben kell tartani a csendórát.
20. A táborozók használhatják az elektromos felszerelést a megengedett tűzvédelmi szabályok szerint (PSI).
21. A táborozóknak ügyelniük kell arra, hogy ne rongálják meg a panzió javait (bútorzat, készülékek, falak, stb).
22. A táborozók nem tarthatnak/használhatnak olyan tárgyakat a tábor területén, ami a panzió rongáláshoz vezet.
23. Abban az esetben, ha a táborozók akarattal vagy akaratlanul kárt okoznak a panzióban, felszerelésben, más személyben, stb. a szülők/hivatalos gyám kötelesek az anyagi kártérítésre.
24. A szálláshelyen tilos sporttevékenységet végezni (szaladni, dobogtatni, dinamikus játékok, tárgyak dobálása, stb), erőteljesen zajongani, kiabálni, zenét hallgatni maximális hangerőn.
25. Tilos szaladni és lökdösődni a korlátoknál. Figyelni kell a lépcsőn fel – és lemenéskor.
26. A táborozók nem tarthatnak/használhatnak olyan tárgyakat, amelyek veszélyeztetik saját vagy mások egészségét (tűzijáték, robbanóanyagok, vegyi, irritáló és mérgező anyagok, éles és tompa eszközök, légpuska, lézer, stb.)
27. A táborozók nem mászhatnak fel az épületekre, tetőzetre, oszlopra, fára, ketrítésre, sport felszerelésekre, nem hajolhatnak be/ki a kútba és a korláton, stb.
28. A táborozók mielőtt átmennek az úton, meg kell bizonyosodjanak arról, hogy biztonságos.
29. A táborozók a táborvezető engedélye nélkül nem fogyaszthatnak gombákat, erdei gyümölcsöket, növényeket, stb., nem ihatnak tóból, patakból vagy forrásvízből.
30. A szervezők nem vállalnak felelősséget az olyan esetleges megbetegedésekért, amelyeket máshonnan behozott élelmiszerek elfogyasztása okoz.
31. A táborozók nem birtokolhatnak olyan tárgyakat, melyek nem a sajátjuk. Amennyiben idegen tárgyat találnak, azonnal értesíteniük kell a tábor szervezőit.
32. A tábor szervezői nem vállalnak felelősséget a táborozók eltűnt vagy elveszített dolgai iránt, amennyiben a szabályzat megszegése által történt. Egyéb viselkedési szabályok átbeszélésére és rögzítésére a táborozás első napján kerül sor.

III. Egyéb szabályok

Táborból való kizárás
A tábor kezdete után amennyiben a gyerek tiltott szereket fogyaszt, indokolatlanul hiányzik vagy visszautasítja a részvételt, lop, erőszakos vagy rasszista megnyilvánulásai vannak, nem tartja tiszteletben a szabályokat, a tábor szervezőinek vagy az igazgatónak jogában áll a szülőket felszólítani, hogy gyereküket a legrövidebb időn belül kivegyék a táborból a befizetett összeg visszatérítése nélkül. A tábor szervezői mindent megtesznek azért, hogy mindenki egyforma bánásmódban részesüljön.

Személyes adatok feldolgozása
A Forcamp Egyesület, mint román jogi személy, a marosvásárhelyi Köteles Sámuel 11 sz. alatti székhellyel, nyilvántartva a Kereskedelmi Kamaránál a 34278703 közösségi adószámmal, szolgáltatói minőségben figyelembe véve a 129/2018 –as törvénykezést a személyi adatok feldolgozásával kapcsolatosan tájékoztatja önöket az alábbiakról:
1. Az önök által szolgáltatott információk az azonosító és személyi adatokról kizárólag az iratok összeállításában használuk fel, statisztikai céllal a jogi rendelkezéseknek megfelelően.
2. Ezen adatok nem kerülnek nyilvános feldolgozásra és közlésre, csak az önök előzetes tájékoztatása, beleegyezése alapján, figyelembe véve a jelnlegi törvénykezést.
3. Az adatokat a rendszerben 5 évig tároljuk, kivételt képeznek azon adatok, amelyek szükségesek a könyvelésnél vagy adminisztrációnál mindaddig, amíg a hivatalos szervek kérik.

Fotók és videók rögzítése
A Forcamp Egyesület által szervezett táborokban a gyerekekről készülnek fotó és videó anyagok, amelyek népszerűsítve lesznek a táboraink honlapján vagy facebook oldalán kereskedelmi cél nélkül. A Farkas-lak területén vannak térfigyelő kamerák, tartozkodásunk esetében beleegyezünk, hogy ezek rögzítsenek.

Szabályok a személyi javak védelmének érdekében:
1. Az értékes tárgyakat (okostelefonok és egyéb elektronikai készülékek) a gyerekek nevével ellátva – a rongálást és eltűnést megelőzve - a táborvezetők összegyűjtik egy tároló helyre. Általában a telefon kivételével, nem ajánljuk az egyéb elektronikai eszközök elhozatalát a táborokba.
2. A szobák elhagyását megelőzően ellenőrízni kell az ablakokat, ajtókat, hogy be vannak-e zárva. Amennyiben hibát észlelnek záródásnál, azonnal szólni kell a személyzetnek vagy táborvezetőnek, hogy a hibát minél hamarabb orvosolni lehessen.
3. Ismeretlen személyekkel kerülni kell az alkalmi kapcsolatot.
4. Idegeneknek szigorúan tilos belépni a panzió területére.

PSI intézkedések
1. A dohányzás szigorúan tilos a panzió belső tereiben, a panzió környékén, a kiránduló és autó útvonalakon, túrázásokon.
2. A gyufa és egyéb tüzet okozó tárgyak használata szigorúan tilos a panzió belső tereiben, a panzió környékén, a kiránduló és autó útvonalakon, túrázásokon.
3. Tilos az elektromos készülékhez, gázhoz, konnektorhoz, kapcsolókhoz, biztosítéktáblához, központi rendszerhez nyúlni, valamint a rögtönzött létesítmények használata.
4. Bármileyn meghibásodást azonnal jelezni kell a táborvezetőnek.
5. A tábor teljes személyzetének (igazgató, oktatók, személyzet) biztosítva van a tűzvédelmi kiképzése, valamint a létesítmény tűzvédelmi technikai felszereltsége.
6. A táborozók a panzióban való teljes tartózkodási idejük során hatékony eljárások szerint értesítve lesznek az esetleges sürgősségi esetben (éjjel és nappal egyaránt).
7. A táborozás ideje alatt minden nyílászár, ajtók, ablakok működőképesek kell legyenek, hogy sürgősségi esetben tudják elhagyni az épületet.
8. Tilos bezárni a szobák ajtóit, amíg a gyerekek bent tartózkodnak.
9. A gyerekek állandó felügyelete biztosítva van a közös és a pihenőidőszakban eltöltött tevékenységek során.
10. Minden tábor első estéjén a táborvezetőknek értesíteniük kell a táborozókat a tűzvédelmi szabályokról és az esetleges vészhelyzetre vonatkozó lépésekről.
11. Utolsó este a tábortűz biztonságos távolságra van rakva a panziótól, ágaktól, növényzettől, járművektől védve. A tábortüzet csak a kijelölt helyen, szélmentes időben, a tűzvédelmi szabályoknak megfelelően lehet rakni. A gyerekeknek tilos közel menni a tábortűzhöz, mivel veszélyztetheti életüket. A tábortűz teljes eloltása kötelező a tevékenység végeztével.

A szabályok nem figyelembevétele és nem betartása a résztvevő táborból való kizárásához vezethet. Ebben az esetben a befizetett összeget nem térítjük vissza, a szülők/hivatalos gyám kötelesek a gyereket a tábor vége előtt hazavinni.
Ezen szabályok által biztosítjuk a megfelelő tábori körülményeket minden résztvevő számára, megteremtve a teljes biztonság, jó hangulat és kényelem érzését.
Alulírott szülő/gyám kijelentem, hogy tudomásul vettem a fent említett szabályokat a Forcamp Egyesület táboraiban való részévtelhez, és egyetértek közös megegyezés alapján a szerződési feltételekkel. Felhatalmazom a táborvetőket, hogy megtehessenek minden szükséges orvosi intézkedést sürgősségi esetben, a gyermekem állapotától függően. Online jelentkezés esetén kipipálva az “Elolvastam és egyetértek a tábor szabályzatával” jelzett kockát, jelen szerződést mindkét fél elfogadta és aláírta.

Reguli tabere de vară pe limba română